Selamat Datang di web Prodi Aqidah dan Filsafat Islam - Institut Agama Islam Negeri Kudus !

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

DOSEN TETAP PROGRAM STUDI (DTPS)

1.
Prof. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I    (Lektor Kepala)
2.
Dr. Hj. Ulya, M.Ag.     (Lektor Kepala)
3.
Dr. Ma’mun Mu’min, M.Hum      (Lektor Kepala)
4.
Dr. Mas'udi, S. Fil.I., MA.    (Lektor Kepala)
5.
Dr. Hj. Efa Ida Amaliyah, MA   (Lektor)
6.
Prof. Dr. H. Ahmad Atabik, Lc., M,Hum     (Lektor Kepala)
7.
Dr. H. Nur Said, S.Ag., MA, M.Ag.     (Lektor Kepala)
8.
Dr. Irzum Farihah, M.Si.   (Lektor Kepala)
9.
Dr. Anisa Listiana, M. Ag.   (Lektor)
10.
Nuskhan Abid, M.Pd  (Lektor)
11.
Moh. Muhtador, S.Ud., M.Hum     (Asisten Ahli)
12.
Muhamad Hasan Asyadily, M. Ud    (Asisten Ahli)
13.
Sofi Aulia Rahmania, M.Pd    (Asisten Ahli)